Test iz statistike

Uradi test iz statistike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.Metod uzorka je posmatranje:

2. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:

3.Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

4.Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:

5.Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:

6.Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:

7. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

8. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:

9.Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:

10.Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:

11.Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:

12.Parametri linearnog trenda određuju se:

13.Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:

14.Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

15.Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.