Test iz sociologije

Uradi test iz sociologije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.Tržište, na kome vlada zakon vrednosti i goni proizvođače da stalno skraćuju vreme potrebno za proizvodnju, nameće proizvođačima oštru:

2.Optimalni društveni razvoj, koji nije u suprotnosti sa prirodnim zakonima i dinamičkom ravnotežom prirodne sredine u savremenoj ekologiji, naziva se:

3.Relativno stabilan sklop odnosa izmeću elemenata iz kojih se jedno društvo sastoji naziva se:

4.Sudeći po promenama koje se tek naslućuju, ova revolucija najavljuje preokret u svim oblastima društvenog života. Kako se zove ta revolucija?

5.Kada je sociologija nastala kao nauka?

6.Šta je evolucija?

7.Šta je društvena uloga?

8.Šta je inkulturacija?

9. Liberalno shvatanje elita zastupao je:

10.Skup mеrа i аkciја kојimа оrgаnizоvаnо društvо usmеrаvа svој dеmоgrаfski rаzvој је:

11.Štа је kоnkubinаt?

12.Osnovni činioci društvene proizvodnje su:

13.Ko je bog vina i pijanstva?

14.Osnivač teorije elita je:

15.Kakva je sociologija kao nauka po svom prevashodnom usmerenju?