Test iz istorije

Uradi test iz istorije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.Rimljani i Kartaginjani su vodili Punske ratove (264-146. godine pre n.e.) zbog prevlasti:

2.Osvojene teritorije van Apeninskog poluostrva Rimljani su pretvarali u provincije. Kako se zvala provincija na Balkanu gde će Srbi u ranom srednjem veku, otpočeti sa stvaranjem svojih prvih država?

3.Pipin Mali je Ludvigu Pobožnom:

4.Koju je vladarsku titulu nosio Stefan Lazarević od 1402 - 1427. godine?

5.Ferdinand Kortez je, u 16. veku, pokorio državu:

6.Bitka na Ivankovcu u Prvom srpskom ustanku bila je:

7.Po osnivanju NATO - Severnoatlantskog saveza – 1949. godine u njemu nije bila:

8.Pri krајu vlаdаvinе cаrа Маnојlа I Kоmnеnа vеliki župаn u Srbiјi је biо:

9.U srеdnjоvеkоvnој Srbiјi pоlјоprivrеdоm su sе uglаvnоm bаvili:

10.Stari Grci računali su vreme od: 

11.Po Ustavu iz 1791. godine Francuska je postala:

12.Francuski Konvent (revolucionarna skupština) je proglasio republiku: 

13.Kao pokrovitelj Balkanskog saveza 1912.g. bila je: 

14.Justinijanov "Corpus iuris civilis" predstavlja: 

15.Atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda desio se: