Test iz informatike

Uradi test iz informatike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.Sa osam bitova moguće je ostvariti:

2.Unos podataka na disk se ostvaruje preko?

3.Šta su virusi u računarskim sistemima?

4.Crvi su?

5.Softver je:

6.Pod superračunarima se obično podrazumevaju računari čija je konstrukcija zasnovana na:

7.Zamenski (džoker) znaci su:

8.Koja je namena artimetičko-logičke jedinice:

9.Prema načinu usklađivanja rada odašiljača i prijemnika, prenos može biti:

10.MAN je skraćenica za:

11.MMX tehnologija predstavlja:

12.Ako se adresna magistrala proširi sa 20 na 24 bita to znači da je adresni prostor povećan sa:

13.Operativni sistemi su:

14.Koje programske jezike je lakše naučiti u odnosu na ostale programske jezike, zato što više liče na jezik kojim ljudi prirodno komuniciraju?

15.Ram memoriju čine: