Test iz ekonomije

Uradi test iz ekonomije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.Apresijacija je:

2.Industrijska revolucija u Velikoj Britaniji vezuje se za:

3.Radni kolektiv čine:

4.Ortačko društvo osnivaju:

5.Izvori sredstava pokazuju:

6.Koji je najviši stepen saradnje koji je Srbija dostigla sa Evropskom unijom?

7.Tržišna privreda je privreda u kojoj:

8.Efikasnost podrazumeva „Obavljanje posla na pravi način"

9.Mejl,faks, govorna pošta i video konferencije su neki od oblika savremene komunikacije:

10.Društveni bruto proizvod je:

11.Cena koštanja (CK) predstavlja:

12.Multinacionalna kompanija je:

13.Materijalna proizvodnja je:

14.Podela troškova na troškove izrade i režijske troškove vrši se prema:

15.Utvrđeni redosled i način obavljanja tehnoloških operacija je: