Takmičenja22.07.2023.

Konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za Back2Basics

Muzej popularnih i supkultura je raspisao konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za publikaciju i projekat "Back2Basics" na temu 2000ih

Konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za Back2Basics

O muzeju

Muzej popularnih i supkultura je nevladina organizacija osnovana u Beogradu, jula 2020. godine, sa ciljem delovanja u oblasti popularnih i supkultura podstičući kreativnu edukaciju i kritičko mišljenje u oblasti popularnih i supkultura kroz izložbe, radionice, projekte, programe i celokupnu animacionu, kreativnu i srodnu delatnost. Delatnost muzeja se ogleda i u stvaranju kreativne i podsticajne atmosfere za prevazilaženje predrasuda prema i/ili između popularnih i supkultura kao i ohrabrivanje saradnje i produkcije umetničkih i kreativnih dela.

Muzej nastoji da otvori kreativni i istraživački prostor za rad stručnjaka u oblasti kulture (kulturologa, sociologa, antropologa, komunikologa, andragoga, teoretičara savremene umetnosti i stručnjaka srodnih zanimanja) i na taj način podiže svest o važnosti ovih zanimanja koja su često nedovoljno zastupljena u društvu ili na tržištu rada.

Šta mogu da očekujem kao istraživač/ica? 

Kao istraživač/ica imaćeš priliku da objaviš jedan od već pripremljenih radova ili da napišeš potpuno novi! Tvoj rad biće objavljen u sklopu publikacije ovogodišnjeg istraživačkog ciklusa Muzeja popularnih i supkultura. Kako to izgleda možeš pogledati u našoj prvoj publikaciji "Kemp u nama i mi u kempu!", koja je dostupna na našem sajtu. 

Ove godine teme će biti vezane za dvehiljadite godine sa fokusom na popularne i supkulture, a detaljnije informacije o oblastima u kojima možeš prijaviti svoje radove, pronaći ćeš u daljem tekstu. 

U ciklusu pod nazivom ,,Back2Basics” želeli bismo da podstaknemo najrazličitije radove na potpuno drugačije teme, i zato ohrabrujemo tebe da prijaviš zanimljiv rad koji si želeo/la da objaviš (ili istražiš) a nisi imao/la prilike do sad. Možda je baš ovo taj pravi trenutak. :)

Tokom trajanja istraživačkog dela ciklusa imaćeš prilike da radiš na osnovu prethodno utvrđenih rokova, finaliziraš jedinstven rad na osnovu tvog predloga i učestvuješ u kreativnoj, radnoj atmosferi muzejske ekipe. Takođe, imaćeš prilke za horizontalnu mentorsku podršku i saradnju sa drugim kolegama, kao i konsultacije i kreativnu diskusiju sa ljudima različitih stepena obrazovanja i istraživačkog iskustva.

Ko sve može da se prijavi? 

Koje teme mogu da istražujem?

U okviru ciklusa ,,Back2Basics” imaćeš priliku da odabereš jednu od tema iz sledećih oblasti:

Naravno, ponuđene oblasti su samo smernice, tako da ti ostavljamo slobodu da sam/a prikažeš šta je tebi zanimljivo kada su u pitanju 2000te. :)

Šta mi je sve potrebno za prijavu?

Obavezno je poslati:

Poželjno je (nije obavezno) poslati:

Kakve radove mogu da prijavim?

Mogu se prijaviti teme za radove koji su već napisani, kao i za one koje tek planirate da istražujete, a želeli biste da objavite. Moguće je prijaviti:

Oba tipa radova moraju da poštuju strukturu akademskog rada i pravilno navođenje literature po APA stilu navođenja izvora.

Kako će izgledati naša saradnja?

Nakon prijave, javićemo se u najkraćem mogućem roku sa rezultatima konkursa i feedback-om na tvoj predlog rada. Možeš očekivati informativni razgovor u kome ćeš imati priliku da detaljnije objasniš svoju istraživačku ideju.

Ako tvoj rad bude odabran za publikaciju Back2Basics imaćeš prilike da budeš u kontaktu sa drugim istraživačima i istraživačicama na projektu i razmenjuješ literaturu i informacije.

Dogovor o predaji finalne verzije rada uslediće nakon završenog konkursa, a planirana je za kraj godine, opseg Novembar - Decembar 2023. 

Prijavi se!

Prijave se mogu poslati do nedelje, 13.08. u 23:59h CET. na mejl popsubup.career@gmail.com sa naslovom ,,Prijava za Istraživača/istraživačicu - Back2Basics’’.

Pitanja vezana za prijavu, kao i sva dodatna pitanja vezana za poziciju, strukuturu muzeja, selekciju i način prijave možete poslati na mejl: popsubup@gmail.com u bilo kom trenutku.

Svim pristiglim prijavama ćemo poslati potvrdu o uspešno pristigloj prijavi. Sa radovima koji se razmatraju za publikaciju biće organizovan informativni online razgovor.

Slični tekstovi

Konkurs za učešće na 36. festivalu mladih pesnika u Zaječaru 2022.

14.05.2022.

#8 MET Global Game Jam 2023

25.01.2023.